Takstblad

Gældende for 2019

Tilslutningsafgifter pr. bolig (Indenfor byzone) (Udenfor byzone)
Indskud hovedanlæg pr. bolig 2.500 kr. 2.500 kr.
Indskud forsyningsanlæg pr. bolig 4.000 kr. 10.000 kr.
Stikledningsbidrag 7.000 kr. 6.500 kr.
Anlægsbidrag ialt 13.500 kr. 19.000 kr.

Stikledning udenfor byskiltet føres frem til egen grund. Dog max. 100 mtr.
Derefter er gravearbejdet og ledning for forbrugers regning.

Ejendomme/Andelsboliger med flere lejligheder:
Bidrag for første lejlighed/bolig – kr. 13.500
Efterfølgende lejlighed/bolig på samme stikledning – kr. 6.500
Indretning af flere lejligheder i eksisterende ejendomme – kr. 6.500

Takster for øvrige ejendomme og parceller, der kræver ekstraordinære anlæg fastsættes af vandværket.

Driftsbidrag:
Fast årlig bidrag pr. forbruger 300,00 kr.
Bidrag pr. m³ vand 1,50 kr.
Årlig målerleje pr. medlem 100,00 kr.
Gebyr:
Rykkergebyr pr. rykker 80,00 kr.
Genåbningsgebyr (+ evt. faktiske påløbne udgifter) 800,00 kr.
Ekstraordinære bidrag:
Ledningsbidrag Industrivej 4.510,00 kr.
Ledningsbidrag Rødageren, Femhøjvej, Kærgårdsvej 18.200,00 kr.

Derudover opkræves VSK bidrag/indskud og gældende statsafgifter efter gældende takster.

Målerskift og måler, grundet frostsprængning samt forbrugerkrævet vandanalyse betales af Interessenten/forbrugeren.

Alle priser tillægges 25 % moms.

Ved ejerskifte afholder køber og sælger selv refusionsopgørelse.

Formand Michael Carlsen                 Kasserer Lars Peter Frisk
tlf. 40 55 82 97                                     tlf. 98 31 73 68