Generalforsamling 2014

Storvorde Vandværk afholder Generalforsamling

Onsdag d. 26. marts kl. 19.30 på Sejlflod Hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Takstblad
 5. Budget
 6. Valg af bestyrelse
  Jens Carl Jensen
  Bent Carlsen
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Bestyrelsen