Generalforsamling 2019

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.30 på Sejlflod Hotel

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Takstblad
 5. Budget
 6. Valg af bestyrelse
  Michael Carlsen, Lars Peter Frisk, Finni Abildgaard
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Bestyrelsen