Generalforsamling 2018

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.30 på Sejlflod Hotel

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Takstblad
 5. Budget
 6. Valg af bestyrelse
  Jens Carl Jensen, Bent Carlsen
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Bestyrelsen