Generalforsamling 2017

Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 19.30 på Sejlflod Hotel

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Takstblad
 5. Budget
 6. Valg af bestyrelse
  Lars Peter Frisk, Michael Carlsen, Fini Abildgaard
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Bestyrelsen