Generalforsamling 2016

Storvorde Vandværk afholder Generalforsamling

Onsdag d. 23. marts 2016 kl. 19.30 på Sejlflod Hotel.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Beretning
3.Godkendelse af regnskab
4.Takstblad
5.Budget
6.Valg af bestyrelse
– Jens Carl Jensen
– Bent Carlsen
7.Valg af revisor og suppleanter
8.Indkomne forslag
9.Eventuelt

Bestyrelsen