Generalforsamling 2015

Storvorde Vandværk afholder Generalforsamling

Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 19.30 på Sejlflod Hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Takstblad
 5. Budget
 6. Valg af bestyrelse
  Lars Peter Frisk
  Michael Carlsen
  Fini Abildgaard
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Bestyrelsen